Nieograniczone potrzeby i ograniczone zasoby

Ekonomia twierdzi, że społeczeństwo generuje stale nowe potrzeby, których nie są w stanie zaspokoić podstawowe zasoby. Te są bowiem ograniczone i trzeba je wykorzystywać efektywnie. Kto o tym decyduje? Często państwo, sami ludzie, przedsiębiorcy, posiadacze kapitału. Można z początku tekstu wysnuć wniosek, że być może ograniczenie „nieograniczonych” potrzeb może prowadzić do większych oszczędności i perspektyw. Oczywiście tak jest. Kwestią problematyczną jest to, ze właśnie przez samorealizację osiągamy nowy poziom rozwoju. Nie można zatem rezygnować z pewnych podstawowych dóbr na rzecz posiadania zasobów. Należy z nich korzystać, nawet w sposób ograniczony. Dzięki temu gospodarka może wchodzić w nowe fazy ewolucji. Przeciwnicy ekonomii teoretycznej bazującej na ograniczonych zasobach twierdzą, że postęp umysłowy tworzy nowe wartości, kapitał, który można wykorzystywać na nowo. Biorąc pod uwagę fakt życia społecznego toczącego się już od tysiącleci na pewno coś w tej tendencji jest. Człowiek swoją kreatywnością doprowadza do lepszej realizacji bieżących potrzeb i nie wykorzystuje przy tym maksymalnej ilości zasobów. Takie podejście jest godne rozwoju. Ekonomia jest fascynującą nauką wydobywającej z człowieka nową jakość gospodarowania posiadanymi środkami. Ekonomia daje w pewnym sensie nadzieję na lepszą rzeczywistość.

Dodaj komentarz