Pomysł na biznes

Aby rozkręcić własny biznes, trzeba mieć najpierw na niego dobry pomysł. Przed podjęciem decyzji i odpowiednich kroków w celu wcielenia swojej koncepcji w życie dobrze jest zrobić rozpoznanie rynku. Mali przedsiębiorcy dokonują tego sami. Duże koncerny, które inwestują ogromne pieniądze w nowe przedsięwzięcia zlecają wyspecjalizowanym firmom szczegółowe badania popytu i podaży na dane usługi czy produkty w celu maksymalizacji zysków, szybkiego zwrotu wyłożonych środków oraz minimalizacji ryzyka i strat. Ważne jest określenie zapotrzebowania na daną rzecz. Mało sensu ma zakładanie kolejnej firmy przy bardzo dużej konkurencji i małym zainteresowaniu, i opłacalności. Pewnego typu produkty mają charakter sezonowy, np. znicze, asortyment bożonarodzeniowy i znajdują swoich odbiorców głównie w określonych warunkach geograficznych, np. ubrania zimowe nie wzbudzą uznania w krajach o tropikalnym klimacie. Szukając pomysłu na intratny biznes, bierze się także pod uwagę panujące trendy, mody, uwarunkowania społeczne, kulturowe, przemiany w świadomości ludzkiej. Niekiedy korzystne jest wyszukanie rynkowej niszy, jednak wiążącej się z posiadaniem niewielkiej, ale stałej grupy konsumentów danych dóbr.

Dodaj komentarz