Pozyskiwanie środków unijnych

Jedna z form na zdobycie pieniędzy niezbędnych na założenie własnej działalności gospodarczej to pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej. Mogą się o nie ubiegać wszelkiego typu instytucje, osoby fizyczne, dotyczy to wszelkiego typu branż i pomysłów na własną działalność. Przyznawane kwoty mają różną wielkość, mogą być bezzwrotne, jak i oddawane w całości lub jakiejś części. Najlepiej o dotację ubiegać się na początku roku kalendarzowego, kiedy to pula pieniędzy przeznaczonych do rozdysponowania na dany okres jest jeszcze nietknięta. Biznes, który ma być sfinansowany z pieniędzy Unii, musi być zgłoszony za pomocą specjalnego wniosku o przyznanie finansowego wsparcia. Dobrze i przekonująco napisany i uargumentowany wniosek jest podstawą sukcesu. Pisarz wniosków unijnych stał się w ostatnim czasie bardzo popularnym zawodem. Organizowanych jest bardzo wiele szkoleń, które mają na celu zapoznanie zainteresowanych z zasadami tworzenia tego typu dokumentów. Projekt w większości wypadków powinien opierać się o schemat dostępny na rządowej stronie z generatorem wniosków. Z pewnością musi zawierać bardzo szczegółowo opisany pomysł, dokładny kalkulator kosztów związanych z danym przedsięwzięciem.

Dodaj komentarz