Rodzaje spółek biznesowych

Jedną z form prowadzenia działalności handlowej są spółki. Dzieli się je na: osobowe, wśród nich: jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne; kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne; paneuropejskie: spółki europejskie, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Spółka jawna prowadzi swój własny, autonomiczny biznes, oparty na osobistych nakładach finansowych i nabytych za nie dobrach. Spółkę partnerską mogą tworzyć tylko i wyłącznie partnerzy biznesowi, którzy wykonują jakiś wolny zawód i zrzeszają się pod wspólnym szyldem. Spółka komandytowa także prowadzi własną działalność, ale jeden ze wspólników odpowiada za nią w większym stopniu niż drugi, którego działania są ograniczone. W spółce komandytowo-akcyjnej posiadacz akcji nie ponosi odpowiedzialności tak jak właściciel. Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia własnego biznesu w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może ją tworzyć jedna osoba lub kilku wspólników. Nie oni odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli, a jedynie sama spółka. W przypadku spółki akcyjnej wspólny kapitał firmy jest podzielony na akcje, które mogą być sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych.

Dodaj komentarz