Zasady działania franczyzy

Jedną z form prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest franczyza. Wśród jej rodzajów wyróżnia się: franczyzę indywidualną, sieciową, subordynacyjną, partnerską, master franchising. Jest to transakcja wiązana. Jedna strona sprzedaje jakiś patent, pomysł, towar, usługę, technologię, druga – nabywca korzysta z tego za ustaloną odpłatnością, wniesieniem wkładu własnego. Franczyzodawca jest podobny do osoby udzielającej kredytu – ma prawo do wglądu i przeprowadzania kontroli. Zastrzega sobie także prawo do wyłączności na odsprzedawanie. Franczyzobiorca nie może w takim układzie pełnić dla kogoś innego roli dzierżawcy. Jest zobowiązany do korzystania z prawa do prowadzenia ustalonej działalności na własną rękę ściśle wedle ustalonych wcześniej warunków. Biznes oparty na tej zasadzie pozwala niewątpliwie na prowadzenie interesu bez wszystkich formalności związanych z rejestracją firmy i mniejszym kosztem finansowym. Jest to już z reguły sprawdzony patent i nie wiąże się z jego podjęciem wielkie ryzyko strat, można też przewidzieć swoje zyski. Dana działalność jest też już dobrze wypromowana na rynku i cieszy się uznaniem. Nie potrzeba mieć kierunkowego wykształcenia, gdyż franczyzodawca zapewnia przeszkolenie od podstaw.

Dodaj komentarz